BEGELEIDIING


 

Er kunnen verschillende situaties zijn, die maken dat u ondersteuning nodig heeft bij het zelfstandig wonen (en het meedoen in de maatschappij). Misschien voor een korte tijd, om vaardigheden te oefenen, of voor langere tijd omdat u te maken heeft met een beperking, die blijvend is.

Sinds 2015 is de WMO van kracht (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het doel van deze wet is om mensen in staat te stellen om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen.

De WMO gaat uit van de eigen kracht van mensen. Dit wil zeggen dat er in eerste instantie gekeken wordt naar wat iemand zelf kan doen en bijdragen om zijn/haar ondersteunings-behoefte op te lossen.

Hierbij wordt ook gekeken wat mantelzorgers (familie, vrienden, buren) kunnen doen en welke ondersteuning er binnen het eigen sociale netwerk geregeld kan worden. Ook wordt gekeken of er algemene voorzieningen zijn waarop u een beroep kunt doen.

Als het nodig is of wenselijk is dat er professionele ondersteuning komt, kunt u deze aanvragen via de gemeente waar u woont.

In Nijmegen en de gemeente Berg en Dal zijn hiervoor Sociale Wijkteams in het leven geroepen. Zij zullen samen met u kijken welke oplossing het beste is en u begeleiden naar professionele ondersteuning.

De gemeentes hebben hiervoor met diverse instellingen afspraken gemaakt. U zult afhankelijk van uw inkomen wel een eigen bijdrage moeten betalen. 

Soms is het mogelijk een PGB te krijgen om zelf uw nodige hulp te kunnen organiseren. In dat geval kunt u op mij een beroep doen. Om u in staat te stellen een goede keuze maken kunt u mij vragen om een kennismakingsgesprek.

Via de website van uw gemeente en via het gemeentelijk nieuws in de huis-aan-huisbladen kunt u vinden hoe u het Sociaal Wijkteam van uw wijk of dorp kunt bereiken.

                                                                                    
   
                                                                         Afbeelding invoegen